Recent Program

திருமலை பாதயாத்திரை - 41ஆம் ஆண்டு - நிகழ்ச்சிகள்

Pavithra Urchavam - 1-9-2023 to 3-9-2023 - Program

Brahmotchavam - 10 days - 6-7-23 to 15-7-23 - Program at a glance

Brahmotchavam -10 days - 6-7-23 to 15-7-23-Program at a glance

Kumbabishekam - 22-5-2023-Rajagopuram-Chakkrathazhwar-Vinayagar Sannadhis-Photos

KUMBABISHEKAM - RAJAGOPURAM, CHAKKRATHAZHWAR AND VINAYAGAR SANNADHIS - 22-5-2023 - APPEAL FOR DONATION